Mitä on sosiaalinen ekologia?

Auta sivuston kehittämistä jakamalla artikkeli ystävien kanssa!

Sosiaalinen ekologia on käsite, joka liittyy johonkin niin mielenkiintoiseen ja tarpeelliseen yhteiskunnassa kuin kriittinen henki ja tuomitseminen, osoitus siitä, kuinka tärkeää on ajatella todellisuutta ja lyödä vetoa utopiasta tavoitteena, johon meidän on aina pyrittävä.

Tunnetaan myös ekonarkismi, sosiaalinen ekologia on filosofinen ja poliittinen virtaus, joka juontaa ympäristöstään ja anarkismista. Hänen isänsä, amerikkalainen Murray Bookchin (1921-2006), yksi ympäristöliikkeen pioneereista, loi perustansa kriittiselle lähestymistavalle, joka vastusti ympäristönsuojelua, tavoitteenaan löytää ratkaisu nykyaikaisiin ongelmiin, joita ympäristöliikkeen aiheuttama. ihmisen ylivalta nykyisessä kapitalistisessa järjestelmässä. Oletko kiinnostunut tietämään lisää mitä on sosiaaliekologia? Jatka tämän Green Ecologist -artikkelin lukemista ja ota selvää.

Kaksoiskriisi: sosiaalinen ja planeetta

The sosiaalinen ekologia kannattajat a humanistinen lähestymistapa ympäristöön 60- ja 1970-luvuille tyypillisesti ympäristöongelmat erottelevan aikakauden vaihtoehtoisesta näkökulmasta, vaikka nykypäivänäkään asiat eivät ole paljoa muuttuneet.

Ensimmäisenä sosiaaliekologina Bookchin ehdottaa globaalia näkemystä, kokonaisvaltaista suhdetta luonnonolentojen välillä, joihin myös ihminen kuului. Sen tasapaino saavutettaisiin itsesääntelyllä ilman toimenpiteitä, jotka eivät suinkaan auttaisi planeettaamme, vaan aiheuttaisivat ympäristöongelmia.

Ihanteellinen yhteiskunta olisi "ekologinen yhteiskunta"joka, kaukana kapitalismin saneleista, järjestettäisiin ekologisen talouden suojeluksessa, joka perustuu Kestävyys kaikissa järjestyksissään, jotka on järjestetty riippumattomien itsehallinnollisten yhteisöjen koordinoinnin kautta.

Bookchinin panokset loivat perustan sille, mitä hän itse määritteli sosiaaliseksi ekologiaksi, tieteenalalle, joka syntyi meidän aikanamme. Näin Murray selittää sen kirjassaan "The Ecology of Freedom":

Niin ratkaisevalta kuin instituutioiden ja arvojen rappeutuminen saattaakin tuntua, nyky-yhteiskunnan ongelmat eivät suinkaan lopu tähän laskuun. Yhteiskunnallisen kriisin välissä piilee kriisi, joka on syntynyt suoraan ihmisen hyväksikäytöstä planeetalla.

Teorian, sen ehdotusten suuremman tai pienemmän elinkelpoisuuden lisäksi sosiaaliekologia on kehotus kiinnittää huomiota ajankohtaisista ympäristöongelmista. Selkeä osoitus siitä, että paras käytäntö on hyvä teoria.

Jos haluat lukea lisää samankaltaisia artikkeleita Mitä on sosiaalinen ekologia?Suosittelemme osallistumaan ympäristökasvatusluokkaamme.

Tulet auttaa kehittämään sivuston jakaminen sivu ystävillesi
Nämä sivut muilla kielillä:
Night
Day