Mitkä ovat tärkeimmät vaihtoehtoiset energialähteet Meksikossa

Auta sivuston kehittämistä jakamalla artikkeli ystävien kanssa!

Energiatyyppejä on monenlaisia, ja kaikkien joukossa vaihtoehtoisia energiamuotoja tai uusiutuvaa energiaa kehitetään eniten Meksikossa. Ei turhaan, se on maa, jonka maantiede ja luonnonolosuhteet ovat vailla vertaa vaihtoehtoisen energiantuotannon suhteen. Tämä yhdessä energiatyyppien ja sen käyttötapojen suuren monipuolistamisen kanssa tekee Amerikan maasta uusiutuvan energian alan eturintamassa maailmanlaajuisesti.

Jos haluat tietää mitkä ovat tärkeimmät vaihtoehtoisen energian lähteet Meksikossa Jatka tämän Green Ecologist -artikkelin lukemista ja ota selvää.

Energialähteiden määritelmä

Yksi ensimmäisistä näkökohdista, joka meidän on oltava selvä puhuessamme Energialähteet on määritellä mitä ne ovat. Energialähteillä tarkoitetaan ilmiöitä (fysikaalisia tai kemiallisia), jotka mahdollistavat niiden käytön työn tuottamiseen. Eli ne ilmiöt, jotka voidaan muuttaa tietyn toiminnan saavuttamiseksi, joka vaatii voimaa tai kykyä suorittaa tietty toiminta.

Tällä tavalla voidaan puhua tuulienergiasta käytettäessä tuulen ilmiö tuottaa sähköä (fyysinen ilmiö) tai puuenergiaa polttaa puuta höyrykoneen liikkeen (kemiallinen ilmiö) tai aurinkoenergian liikkeen saamiseksi hankittaessa aurinkoenergia, ja niin edelleen.

Tässä toisessa artikkelissa puhumme siitä, mitkä ovat eniten käytetyt energialähteet maailmassa, lisää esimerkkejä.

Energialähteiden tyypit

The energialähteet voidaan luokitella eri tavoin. Jotkut yleisimmistä ovat seuraavat:

Primääriset ja sekundaariset energialähteet

Tämä luokittelu viittaa siihen, onko se energialähde, joka saadaan suoraan luonnosta vai onko se valmistettu ihmisen jo muuntamasta energiamuodosta. Esimerkki primäärienergiatyypeistä olisi tuuli, kun taas esimerkki sekundäärienergiatyypeistä olisi sähkö, joka tuotetaan mainitusta tuulesta.

Mitä ovat uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet

Tämä toinen pätevyys viittaa siihen, ovatko ne energiamuotoja, jotka voivat kulua loppuun, vai tekevätkö niiden jatkuva uusiutuminen käytännössä ehtymättömiä energianlähteitä. Joitakin esimerkkejä uusiutumattomasta energiasta olisi öljy tai maakaasu, kun taas joitain esimerkkejä uusiutuvasta energiasta olisi aurinkoenergia tai vesivoima.

Lue lisää uusiutuvista ja uusiutumattomista energialähteistä tästä toisesta Green Ecologist -artikkelista.

Puhtaat ja epäpuhtaat energialähteet

Tämä energiamuotojen toinen luokittelu viittaa siihen, tuottavatko ne ympäristölle haitallista jätettä vai ei. Suurin osa puhtaista tai vihreistä energialähteistä vastaa uusiutuvia energialähteitä. Nämä ovat kuitenkin eri luokkia, joten on tärkeää selvittää nämä erot. Joitakin esimerkkejä puhtaasta energiasta voisivat olla vesivoima tai tuulivoima. Vaikka joitakin esimerkkejä ei-puhtaista energioista olisi öljystä biopolttoaineeseen, koska vaikka jälkimmäinen on uusiutuva energia, se tuottaa kasvihuonekaasuja, joten sitä ei voida täysin luokitella puhtaaksi energiaksi (vaikka muihin verrattuna epäpuhtaita energiaa ovat joilla on vähiten vaikutus planeettaan).

Tärkeimmät vaihtoehtoisen energian lähteet Meksikossa

Meksiko erottuu edukseen suuresta määrästä uusiutuvaa energiaa kuluttaman energian kokonaissumman sisällä. Tämä johtuu useista tekijöistä, joista on syytä korostaa sitä tosiasiaa, että sillä on etuoikeutettu maantiede, orografia ja leveysaste. vaihtoehtoisen energian tuotantoon se tarkoittaa. Tässä mielessä vesivoiman, tuulienergian, geotermisen sekä biomassasta ja aurinkoenergiasta saatavan energian käyttö erottuu.

Hydraulinen energia

Yksi selkeistä esimerkkeistä vaihtoehtoisista energialähteistä Meksikossa on vesi, jolla saamme hydraulista energiaa. Arvellaan, että noin 21 % Meksikossa kulutetusta energiasta on tavalla tai toisella peräisin vesivoimasta. Meksikossa on useita vesivoimaa tuottavia patoja, joista yksi on C.H. Manuel Moreno Torres tai El Cajónin pato monien muiden joukossa.

Tuulivoima

Meksikon tuulivoimakapasiteetin arvioidaan olevan yli 1 400 MW. Sillä on useita tuulipuistoja, jotka jakavat sähkönsä ympäri maata, ja niistä kannattaa mainita La Ventosa -tuulipuisto, joka koostuu 104 tuuliturbiinista.

Maalämpö

Korkean tektonisen aktiivisuutensa ansiosta Meksiko on yksi maista, joka voi saada eniten energiaa planeetan sisäosien geologisesta toiminnasta. Maassa on neljä suurta laitosta, joista se saa pääosan geotermisestä energiasta. Nämä tilat ovat Cerro Prieto, jolla on suurin asennettu teho Meksikossa ja toiseksi maailmassa, Los Azufres, Los Humeros ja Las Tres Vírgenes.

Aurinkoenergia

Meksikon aurinkoenergiapotentiaalilla on kunnia olla maailman korkeimpien joukossa suhteessa sen väestöön. Aurinkopaneeleista saatu aurinkosähkö on kehittynyt erittäin nopeasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Hyvä esimerkki löytyy Aura Solar -projektista, jonka kapasiteetti on 82 GWh vuodessa.

Biomassa

Lopuksi, Meksikolla on myös hyvät mahdollisuudet saada sähköenergiaa biomassasta. Sen korkea yhdyskuntajätteen ja maatalousjätteen tuotanto myötävaikuttaa tähän. Pelkästään biomassasta on laskettu, että Meksiko pystyy tuottamaan noin 4 507 MWh vuodessa.

Jos haluat lukea lisää samankaltaisia artikkeleita Mitkä ovat tärkeimmät vaihtoehtoisen energian lähteet Meksikossa, suosittelemme siirtymään uusiutuvan energian kategoriaan.

Tulet auttaa kehittämään sivuston jakaminen sivu ystävillesi
Nämä sivut muilla kielillä:
Night
Day