BIOetiikka: Mitä se on, sen 4 periaatetta ja esimerkkiä

Auta sivuston kehittämistä jakamalla artikkeli ystävien kanssa!

Siltana välillä eettisiä arvoja ja biologiset tosiasiat, bioetiikka on ollut yksi näkyvimmistä tieteenaloista vuosisatojen ajan. Lääketieteestä filosofiaan, politiikan ja teknologian kautta on ollut monia aloja ja ammatteja, joilla bioetiikka on ollut hyödyllistä ja hyödyllistä löytää tarvittava tasapaino tukemaan monia ihmisen toimintoja.

Jos bioetiikan käsite on mielestäsi hieman epäselvä ja haluat tietää siitä enemmän, jatka tämän ekologi Verden artikkelin lukemista, jossa opit bioetiikka: mitä se on ja periaatteet.

Bioetiikka: mitä se on

Bioetiikan laajin määritelmä määrittelee sen vastuualueeksi käsitellä erilaisia moraalikysymyksiä ihmisistä, jotka liittyvät erilaisiin toimia ja edistysaskeleita biologiassa kokeellisena ja toiminnallisena tieteenä. Täten, bioetiikka Sille on ominaista eettisten näkemysten ja arvojen sisällyttäminen, kun tehdään päätöksiä biologian tieteellisillä, poliittisilla, teknologisilla ja jopa filosofisilla aloilla.

Tämän artikkelin seuraavissa osioissa keskitymme bioetiikan pääpiirteiden tuntemiseen ja perustamme sen muodostaviin perusperiaatteisiin.

Bioetiikan periaatteet

Tietää mistä bioetiikka koostuuOlennaista on tietää tärkeimmät periaatteet, joille se perustuu, koska ne heijastelevat bioetiikan tieteenalana tehtävää ja roolia. Yhteenvetona nämä ovat 4 bioetiikan periaatetta:

 1. Itsenäisyyden kunnioittamisen periaate: Tämä bioetiikan ensimmäinen periaate keskittyy siihen, että ihmisten valinnan- ja päätöksenvapautta tulee aina kunnioittaa. Jokainen yksilö katsotaan itsessään persoonaksi rajoituksetta päättäessään terveydestään ja muista biologiatieteisiin liittyvistä asioista.
 2. Hyvyyden periaate: Tämän periaatteen pohjalta bioetiikka pyrkii suhteuttamaan kaikkien ihmisten tekemien toimien ja päätösten kustannukset ja hyödyt suhteessa biologisen tosiasian eettisiin arvoihin. Lopullisena tavoitteena on lyödä vetoa yksittäisen henkilön eduista sekä välttää vahingot kolmansille osapuolille, jotka voivat olla suoraan tai epäsuorasti osallisia mainittuihin päätöksiin.
 3. Pahoinpitelyn periaate: On elintärkeää sisällyttää bioetiikkaan tämä periaate, joka keskittyy kaikenlaisten kielteisten vaikutusten kieltoon ja poistamiseen yhdellä tai useammalla bioetiikka-aloilla (mm. biologinen, poliittinen, filosofinen).
 4. Oikeudenmukaisuuden periaate: Neljäs ja viimeinen bioetiikan periaate on sitoutunut tasa-arvoon, yhtäläisiin mahdollisuuksiin sekä näiden vastuiden oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen jakoon, joka liittyy bioeettisten päätösten kustannuksiin, riskeihin ja hyötyihin. Se ottaa myös huomioon tällaisiin päätöksiin liittyvät oikeudet ja materiaalit.

Bioetiikka: esimerkkejä

Tässä osiossa esittelemme yksinkertaisia ja yleisiä esimerkkejä, joissa bioetiikka on tärkeässä roolissa auttaessaan ihmisiä kykenemään ja vastuuseen tehdä eettisimpiä päätöksiä ja riittävä. Ota nämä huomioon bioetiikan esimerkkejä ymmärtääkseni paremmin:

 • Abortit
 • Eutanasia.
 • Elinsiirrot.
 • Elinten, veren ja/tai luuytimen luovutus.
 • Avustettu lisääntyminen.
 • Koeputkihedelmöitys.
 • Keinosiemennys.
 • Munasolujen ja siittiöiden luovutus.
 • Ihmisten ja eläinten kloonaus.
 • Lääkkeiden, kosmetiikan, tupakan ja muiden kemiallisten tuotteiden testaus eläimillä. Saat lisätietoja tästä Green Ecologist -artikkelista, joka kertoo, onko tuotetta testattu eläimillä.
 • Lääketieteellinen tutkimus sekä biologinen, farmakologinen ja teknologinen tutkimus eläimillä ja ihmisillä.
 • Ihmisen geenitekniikka.
 • Tutkimus ja kliiniset tutkimukset kantasoluilla.
 • Lääkkeiden käyttö sairauksien ja kivun hoitoon.
 • Nanoteknologia ja reprogenetiikka.
 • Eläinlaki ja sen humanisointi.
 • Ympäristöetiikka ja kestävä kehitys. Tässä toisessa postauksessa laajennamme tätä käsitettä selittämällä kestävän kehityksen määritelmää esimerkein.
 • Kemiallisten ja ydinaseiden käyttö.
 • Uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden käyttö. Anna tämä linkki, jos haluat oppia lisää uusiutuvasta ja uusiutumattomasta energiasta ja esimerkkejä.
 • Lievennystoimenpiteet ja/tai ilmastonmuutosta ja ilmastokriisiä vastaan. Jos olet kiinnostunut tästä kohdasta, suosittelemme, että luet tämän toisen viestin ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista.
 • Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja säilyttäminen.

Jos haluat lukea lisää samankaltaisia artikkeleita Bioetiikka: mitä se on ja periaatteet, suosittelemme, että kirjaudut kategoriaamme Yhteiskunta ja kulttuuri.

Bibliografia
 • Lacadena, J. R. (200) Genetics and bioethics. Madridin Complutense-yliopisto, s. 36-44.
 • Cely, Gilberto (1999) Bioetiikka tietoyhteiskunnassa. Graafiset kontekstit LTDA, Kolumbia, s. 5-35.
 • León, F. J. (2009) Kliinisen, institutionaalisen ja sosiaalisen bioetiikan perusteet ja periaatteet. Verkkolehti Acta Bioethica, osa 15 (1), s. 70-78.
 • Velayos, C. (1996) Luonnonympäristön moraalinen ulottuvuus: Tarvitsemmeko uutta etiikkaa? Toim. Comares, Granada.
Tulet auttaa kehittämään sivuston jakaminen sivu ystävillesi
Nämä sivut muilla kielillä:
Night
Day