Ekologiset käytävät: mitä ne ovat, tyypit ja merkitys - Yhteenveto

Auta sivuston kehittämistä jakamalla artikkeli ystävien kanssa!

Kuva: Hyvää bisnestä kaikille

Ekologiset käytävät, myös nimeltään luontokäytäviä, liikekäytäviä ja viherkäytäviäovat arvokas työkalu, jota käytetään usein kasvi- ja eläinlajien suojelu- ja suojelusuunnitelmissa. Kun termiä ekologinen käytävä käyttää enimmäkseen suojelubiologia, myös muut tieteenalat käyttävät termiä, kuten maisemaekologia ja agroekologia.

Erityisesti tässä Green Ecologistin artikkelissa jätämme muut tieteenalat syrjään ja syvennymme luonnonsuojelubiologiaan tietääksemme perusteellisesti kaiken mitä ovat ekologiset käytävät, niiden tyypit ja merkitys. Jos aihe kiinnostaa sinua, älä epäröi jatkaa tämän mielenkiintoisen postauksen lukemista.

Mitä ovat ekologiset käytävät

Muutamalla sanalla voidaan sanoa, että ekologiset käytävät ovat alueen alueita, joiden tavoitteena on yhdistää suojattuja tai jäännösalueitaeli ekosysteemien jäännösalueita. Ekologisten käytävien päätarkoitus sinänsä perustuu biologisten prosessien jatkuvuuden ylläpitämiseen. Tarkemmin sanottuna käytävistä yritetään generoida turvallisia vaellus- ja leviämisreittejä biologisen monimuotoisuuden kannalta, sekä rajoittaa ekosysteemien pirstoutumisen vaikutuksia ja edistää eri lajien populaatioiden keskinäistä suhdetta.

Useimmissa tapauksissa juoksijat ovat osa johtoa suojelualueiden järjestelmät. Tällaisissa järjestelmissä korostetaan, että menestyneimmät käytävät ovat ne, jotka helpottavat lajien luonnollisia muuttomalleja. Käytävien tehokkuus ja vaikutukset riippuvat kuitenkin tietystä lajista ja maisemasta, johon käytävä on rakennettu.

Toisaalta ekologiset käytävät on yleensä suunniteltu pääasiassa maan kasvi- ja eläinlajien suojelu, koska niiden leviämis- ja muuttomallit ovat enemmän tutkittuja. Sitä vastoin sen soveltuvuus vesisuojelualueille on edelleen kyseenalainen, koska lajien liikkumisreitti on vähemmän tunnettu ja lisäksi joitakin näkökohtia, kuten esimerkiksi saastumista, on vaikeampi hallita.

Huolimatta suurista eduista, joita käytävät tarjoavat lajien suojelun kannalta, jotkut tutkijat uskovat, että ekologiset käytävät helpottavat tuholaisten, tautien ja eksoottisten lajien leviämistä sekä muodostavat "tappavan aseen" eläville olennoille, koska käytävillä olevat yksilöt saalistajat tai salametsästäjät joutuvat todennäköisemmin kiinni kuin suojelualueilla.

Suosittelemme, että luet tämän toisen artikkelin saadaksesi lisätietoja tästä aiheesta Mitä ovat suojeltuja luonnonalueita.

Ekologisten käytävien tyypit

Kunnioittaen ekologisten käytävien luokittelu, se riippuu eri kirjoittajien näkemyksestä. Jotkut kirjoittajat todellakin luokittelevat käytävät niiden rakenteellisten ominaisuuksien, erityisesti muodon ja koon mukaan. Tässä tapauksessa ne määrittelevät käytävät pitkänomaisiksi maakaistaleiksi, joilla on suhteellisesti enemmän reunaa pinta-alayksikköä kohti. Sitä vastoin toiset kirjoittajat luokittelevat käytävät niiden tehtävien mukaan, ja näin ollen he näkevät ekologiset käytävät maiseman alueena, joka mahdollistaa lajin liikkumisen ja selviytymisen, mutta ei sen syntyvyyttä.

Ottaen huomioon molemmat asiat, eli käytävien toiminnot sekä niiden koko, Maailman luonnonsuojelurahasto (WWF, sen lyhenne englanniksi) on luokitellut ekologiset käytävät. ) Mitä:

  • Makrokäytävät: ne, joiden leveys on yli 5 kilometriä ja joiden tavoitteena on palauttaa eri maantieteellisten alueiden yhteydet.
  • Biologiset käytävät: ne, joiden leveys vaihtelee välillä 1-5 kilometriä. Ne luodaan kahden toisiinsa yhteydessä olevan ekosysteemin ylläpitämiseksi.
  • Suojelukäytävät: alle 1 km leveät ja niiden tarkoituksena on muodostaa yhteys muinaisjäännöksiin, lähinnä kun ekosysteemi on syvästi pirstoutunut.

Ekologisten käytävien merkitys

Niiden merkitys on valtava ekologisten käytävien edut ympäri biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen. Sen monien käyttötarkoitusten joukosta löydämme:

  • Käytävät mahdollistavat elävien olentojen liikkumisen edistäen ravinnon etsintää ja myös lajin yksilöiden välistä geeninvaihtoa.
  • Tällä tavalla populaatiot voivat käytävien ansiosta kasvattaa kokoaan ja jopa lisätä populaatioiden geneettistä vaihtelua, jotka ovat kaksi perustavaa laatua olevaa tekijää, jotka vähentävät lajin sukupuuttoon kuolemisen mahdollisuuksia.
  • Samoin käytävien merkitys on tulossa yhä tärkeämmiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten seurauksena. Maapallon lämpötilan noustessa monet lajit muuttavat korkeammille leveysasteille ja korkeuksille etsimään sopivimpia elinoloja tarjoavia elinympäristöjä.
  • Tämän lähtökohdan mukaisesti ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta on ja tulee olemaan hyödyllistä kehittää ekologisia käytäviä ainakin niille ennakoitaville muuttoreiteille, kuten rannikolle, jokilaaksoihin ja vuoristoihin.

Lopuksi kehotamme sinua oppimaan lisää siitä, mitkä eläimet muuttavat ja miksi.

Jos haluat lukea lisää samankaltaisia artikkeleita Ekologiset käytävät: mitä ne ovat, tyypit ja merkitys, suosittelemme syöttämään Ekosysteemit-luokkaamme.

Bibliografia
  • Ympäristösanasto: biologiset käytävät, luontokäytävät. (2022). WWF. Poimittu osoitteesta: https://www.wwf.org.co/?328540/Glosario-ambiental-corredores-biologicos-pasadizos-de-la-naturaleza
  • Primack, R., Rozzi, R., Feinsinger, P., Dirzo, R., & Massardo, F. (1998). Biologisen suojelun perusteet. Latinalaisen Amerikan näkökulmat.
  • Szpeiner, A., Martínez-Ghersa, M. A., & Ghersa, C. (2007). Pampean maatalous, biologiset käytävät ja biologinen monimuotoisuus. Science Today, 17 (101), 38-46.
Tulet auttaa kehittämään sivuston jakaminen sivu ystävillesi
Nämä sivut muilla kielillä:
Night
Day